Rákóczi Ferenc Jótékonysági Alapítvány

A Rákóczi Ferenc Jótékonysági Alapítványt azon személyek alapították, akik már két évtizede a kárpátaljai, főleg a munkácsi magyar ifjúság, az itteni magyar közösség javát szolgálják.

A Rákóczi alapítvány rövid működése során már több munkácsi fiatalt és fiatal vezetőt megmozgató rendezvényt szervezett vagy társzervezője illetve támogatója volt ezeknek a rendezvényeknek. Ilyen az évente megrendezésre kerülő Munkácsi Magyarok Találkozója több száz résztvevővel, a Munkácsi 1. sz. Zrínyi Ilona cserkészcsapat rendezvényei (csapattábor, kiscserkészek tanyázása, várostörténeti vetélkedő, kézműves napok, temetőtakarítás, az 1848-1849 szabadságharc emlékeinek ápolása, segítségnyújtás a Feszty-körkép emlékhely kialakításában és karbantartásában, és még tucatnyi évközi program), a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola hagyományos történelem-vetélkedője, stb.

2012-ben egy székelyföldi körutat szerveztünk 40 személy számára abból az apropóból, hogy az Úz völgyében van eltemetve több száz katona a Munkácsi 11. sz. Gyalogezredből, akik az első világháborúban ott védték a határt. Minden évben szeretnénk hasonló tematikus körutat szervezni az elcsatolt területekre, hogy a fiataljaink megismerhessék az ottani magyar közösségeket is, felfedezzék közös értékeinket.

Az alapítvány célja, hogy támogatása által minél több magyar fiatalnak lehetősége nyíljon a közösségi élményben történő tanulásra, a megtapasztaláson keresztüli tudásrögzítésre, nemzettudatának erősítésére, az itthon-érzet büszkeségére.

Kiemelt fontosságú célja az alapítványnak a Rákóczi-emlékek és értékek ápolása, továbbadása.

Alapítványunk és programjaink fő támogatója:


Támogatónk: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.